วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
INFLUENCE OF MUSIC TRAINING ON ACADEMIC EXAMINATIONS AND STRESS IN ADOLESCENTS [ 2552 ]
AUTHOR: JANEJIRA LAOHAWATTANAKUN
ADVISOR: WIPAWAN THANGNIPON
EFFECTS OF ESSENTIAL OIL ON SPATIAL LEARNING IN MICE [ 2551 ]
AUTHOR: NONTHAWAT PRACHANTASENA
ADVISOR: NAIPHINICH KOTCHABHAKDI
SPATIAL MENTAL IMAGERY IN THAI MUSICIAN AND NON-MUSICIAN [ 2551 ]
AUTHOR: USANEE SOTTHIWAT
ADVISOR: NAIPHINICH KOTCHABHAKDI
EFFECTS OF MATERNAL STRESS ON THE EXPRESSION OF GROWTH-ASSOCIATED PROTEIN-43 (GAP-43) IN PREFRONTAL CORTEX OF NEONATAL RAT [ 2550 ]
AUTHOR: NONGNUCH POLABOON
ADVISOR: NUANCHAN JUTAPAKDEEGUL
THE EFFECTS OF BACKGROUND MUSIC ON AN ATTENTION TASK IN AD/HD CHILDREN: AN ELECTROENCEPHALOGRAPHY STUDY [ 2550 ]
AUTHOR: WILAIRAT KHAMPAN
ADVISOR: CAROLINE KOEPPE
EFFECTS OF SEMI-CHRONIC ETHANOL CONSUMPTION ON THE CEREBELLAR DENTATE NUCLEUS: A QUANTITATIVE STUDY IN THE RATS [ 2550 ]
AUTHOR: TSUI-CHIN WANG
ADVISOR: NAIPHINICH KOTCHABHAKDI
THE EFFECTS OF CURCUMIN ON H2 O2-INDUCED CELL DEATH IN THE HUMAN RETINAL PIGMENT EPITHELIAL CELLS [ 2550 ]
AUTHOR: NAPARPORN WANNASILP
ADVISOR: NUANCHAN JUTAPAKDEEGUL
THE EFFECTS OF GREEN TEA POLYPHENOL (-)- EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE (EGCG) ON H2O2-INDUCED CELL DEATH IN ARPE-19 CELLS [ 2549 ]
AUTHOR: PEERADECH THICHANPIANG
ADVISOR: NUANCHAN JUTAPAKDEEGUL
PROTECTIVE EFFECT OF MELATONIN AGAINST EXOGENOUS REACTIVE OXYGEN SPECIES INDUCING CELL DEATH SIGNALING IN SH-SY5Y CULTURED CELLS [ 2548 ]
AUTHOR: CHORKAEW PUTTHAPRASART
ADVISOR: BANTHIT CHETSAWANG
EFFECT OF PRENATAL STRESS ON CALBINDIN D-28K IMMUNOREACTIVE CELLS IN HIPPOCAMPUS OF POSTNATAL RAT [ 2548 ]
AUTHOR: MATUROT BOONCHAROEN
ADVISOR: NUANCHAN JUTAPUKDEEKUL