วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF PHARMACY

  • MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
EVALUATION ON IMMUNOMODULATORY ACTIVITIES OF MANGOSTEEN(GARCINIA MANGOSTANA L.) [ 2556 ]
AUTHOR: PIMOLKAN KASEMWATTANAROJ
ADVISOR: PRIMCHANIEN MOONGKARNDI
PCR-BASED ASSAYS FOR DETECTION OF ENTEROTOXIN GENE FROM BACILLUS CEREUS. [ 2546 ]
AUTHOR: SOMWANG JANYAKHANTIKUL
ADVISOR: CHANPEN WIWAT