วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF SCIENCE

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
OPTIMIZATION OF BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS CULTIVATION FOR ENDOTOXIN PRODUCTION [ 2561 ]
AUTHOR: CHIDPRANG SUNGKET
ADVISOR: SOMCHAI CHAUVATCHARIN
NITROGEN USE EFFICIENCY RELATED PROTEOME IN ORYZA SATIVA KDML 105 MUTANTS [ 2561 ]
AUTHOR: SARINTIP PONGPAKPIAN
ADVISOR: KANYARATT SUPAIBULWATANA
ANALYSIS OF AMINO ACID RESIDUES IN T-RNA MODIFICATION PROTEIN TTCA UNDER OXIDATIVE STRESS IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA [ 2561 ]
AUTHOR: KHWANNARIN KHEMSOM
ADVISOR: SKORN MONGKOLSUK
A NEW EMS-ASSOCIATED BACTERIUM OF THE GENUS ROSEATELES FOUND IN SHRIMP [ 2560 ]
AUTHOR: DUONG CHI THANH
ADVISOR: SIRIPONG THITAMADEE
FOX03 ACTIVITY AND INEFFECTIVE ERYTHROPOIESIS IN B-THALASSEMIA [ 2560 ]
AUTHOR: NARUCHIT THANUTHANAKHUN
ADVISOR: SUPARERK BORWORNPINYO
ISOLATION OF A NEW COMPOUND FROM SOIL ACTINOMYCETES AND TAXONOMIC STUDY OF A NEW ACTINOMYCETE SPECIES BY A POLYPHASIC APPROACH [ 2560 ]
AUTHOR: WATSAPON WATTANASUEPSIN
ADVISOR: WATANALAI PANBANGRED
IDENTIFICATION OF GENES INVOLVED IN RESISTANCE MECHANISM OF ACINETOBACTER BAYLYI ADP1 TOWARD CHLORHEXIDINE [ 2559 ]
AUTHOR: WORASAMON CHINTANA
ADVISOR: SKORN MONGKOLSUK
ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF (+)-GONIOFUFURONE FROM POLYALTHIA CRASSA IN THE LIPOPOLYSACHARIDE-STIMULATED RAW264.7 MACROPHAGES [ 2559 ]
AUTHOR: WANICHAYA KHAKHUNMALEE
ADVISOR: IDSADA MUNGSANTISUK
COMPETITIVE ADSORPTION BETWEEN BACTERIA CHITOSAN NETWORK AND HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE AT THE OIL/WATER INTERFACE [ 2559 ]
AUTHOR: PITCHAPA RATTANABURI
ADVISOR: JIRARUT WONGKONGKATEP
ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A SEX-DETERMINING GENE, TRANSFORMER (TRA) ORTHOLOGUE, IN BACTROCERA DORSALIS AND B. CORRECTA [ 2559 ]
AUTHOR: KAMOLTIP LAOHAKIEAT
ADVISOR: SUJINDA THANAPHUM