วันศุกร์ที่   20   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Intensive MU GRAD Test Preparation
(รอบพิเศษเปิดสอนที่วิทยาเขตพญาไท)

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์  ได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152