วันเสาร์ที่   29   เมษายน   พ.ศ. 2560

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Intensive MU GRAD Test

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์  ได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-223