วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม MU GRAD TEST Preparation เรียน 16 - 20 กรกฎาคม 2561

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152