วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ประกาศสถานที่อบรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) เดิอนกันยายน 2560

Courses Time Date Venue Instructor Room Download
Intensive
MU GRAD TEST
Mon. – Thu.:
17.30 – 20.00
September :
18, 19, 20, 21
4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Dr. Paul Lukulu Isayi
Mr. Van Khua Piang
Mr. Phalaunnaphat Siriwongs
Mr. Danty James
402

ประกาศรายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152