วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประกาศสถานที่อบรม โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2560

Courses Time Date Instructor Room
Successful TOEFL ITP Preparation Sat, 9.00-16.00 May : 6,13,20,27
June : 3,10,17,24
Aj.Danty James 402
English Communication for the Workplace Sat, 9.00-16.00 May : 6,13,20,27
June : 3,10,17,24
Aj.Gina Masbad Nunez 404
Effective Speaking and Listening Tue & Thu , 17.00-20.00 May :2,4,9,11,16,
18,23,25,30 June :1
Aj.Phalaunnaphat Siriwongs 402
Intensive MU GRAD TEST (Group 2)

Mon.-Thu. 17.30-20.00

May 22 – May 25 , 2017

Aj. Sattrawut Bunruecha & Aj. Wichayapat Piromsan

404
Intensive MU GRAD TEST (Group 3)

Mon.-Thu. 17.30-20.00

June 19 – June 22, 2017 402

* 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152