วันพุธที่   20   มีนาคม   พ.ศ. 2562

Graduate Success Stories

พล.ต.ต. สุรเชษฐ์  หักพาล

"ผมเป็นตำรวจในสายเลือด เพราะว่าเติบโตมากับครอบครัวตำรวจ คุณพ่อเป็นตำรวจ ผมจึงอยากให้พ่อภาคภูมิใจ ที่ผมเลือกมหิดล เพราะผมรักมหิดล มหิดลเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งหลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ที่นี่ก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย"

พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เคล็ด(ไม่)ลับ เรียนด้วยทำงานไปด้วยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

บัณฑิตวิทยาลัย : ทำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล
พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล : ผมเป็นลูกหม้อของมหิดล เนื่องจากมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย รวมทั้งสาขาที่ผมเรียน เป็นสาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ที่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย ผมจบปริญญาโท สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัว ผมเชื่อมั่นว่าที่นี่สร้างผมให้สามารถเป็นนักวิชาการ และเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีได้


บัณฑิตวิทยาลัย : การมาเรียนปริญญาเอกมีความรู้สึกหนักใจไหม
พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล : ตอนแรกรู้สึกหนักใจเหมือนกันครับ แต่ผมอยากจะเพิ่มองค์ความรู้ ผมเป็นศิษย์เก่าอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ปริญญาโทอยู่แล้ว ผมทราบดีว่าการเรียนมีลักษณะการเรียนการสอนอย่างไร ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไร เมื่อผมเดินมาถึงทางหนึ่งที่จะต้องทั้งทำงานปฏิบัติในหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผมก็เรียนไปด้วย ผมจึงรู้ว่าการเรียนนี้ ต้องแบ่งแยกเวลาให้ชัดเจน ทุกวันนี้ผมมีความสุข ผมได้ทำงานที่ผมรัก และได้เรียนในเนื้อหาวิชาที่ผมชื่นชอบ เพราะสาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม นี้ ทำให้ผมได้เข้าใจสาเหตุและพฤติกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านอาชญากรรม รวมทั้งผมคิดว่าการเป็นนักวิชาการนั้น มันเป็นงานที่มีคุณค่า สามารถนำเอามาใช้ปรับและประยุกต์ กับงานเชิงปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผมจึงมีความสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน้าที่ และสามารถที่จะเรียนในสาขาวิชานี้ไปพร้อมกันได้


บัณฑิตวิทยาลัย : มีเคล็ดลับในการเรียนพร้อมกับการทำงาน อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล : ผมเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น การทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นการทำงานที่ต้องทุ่มเททั้งกายและใจ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงาน เวลาทำงานผมก็มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ เพราะหน้าที่ของผมคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน และทำงาน 24 ชม. ส่วนการเรียนในระดับปริญญาเอกนั้น มีกิจกรรมทั้งทางการเรียน การวิจัย และกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญทั้งหมด เพราะฉะนั้น การจัดสรรเวลา การมีวินัยและความรับผิดชอบจึงสำคัญมาก ซึ่งนอกจากเรื่องของความพยายามแล้ว ก็ต้องมีการจัดแบ่งเวลาให้เกิดสมดุล


และ พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ท่านได้ทิ้งท้ายไว้ว่า...

"ผมเชื่อมั่นในมหิดล เหมือนที่ผมเชื่อมั่นในวิชาชีพตำรวจของผม ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะสร้างผมและสร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติได้อย่างแท้จริง ผมรักมหิดลครับ"