Up คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมศึกษาดูงาน Slideshow

     คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยรศ. ดร.สมบัติ ธนะวันต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ. ดร. อาณดี นิติธรรมยง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้านการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

FGS_8441
FGS_8442
FGS_8444
FGS_8445
FGS_8447
FGS_8449
FGS_8451
FGS_8452
FGS_8454
FGS_8456
FGS_8457
FGS_8458
FGS_8459
FGS_8460
FGS_8464
FGS_8465
FGS_8466
FGS_8469
FGS_8471
FGS_8476
FGS_8480
FGS_8482
FGS_8486
FGS_8488
FGS_8490
FGS_8491
FGS_8493
FGS_8496
FGS_8497
FGS_8499
FGS_8501
FGS_8504
FGS_8506
FGS_8510
FGS_8512
FGS_8515
FGS_8516
FGS_8519
FGS_8520
FGS_8522
FGS_8524
FGS_8527
FGS_8535
FGS_8536
FGS_8545
FGS_8547
FGS_8548
FGS_8552
FGS_8557
FGS_8560
FGS_8564
FGS_8568
FGS_8439

Made with JAlbum & Chameleon | Help