Up มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Slideshow

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานด้าน งานทะเบียนและวัดผล การจัดการเรียนการสอน งานด้านมาตรฐานการศึกษา และงานด้านบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 408 ช้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

FGS_2315
FGS_2316
FGS_2325
FGS_2329
FGS_2334
FGS_2337
FGS_2340
FGS_2344
FGS_2345
FGS_2346
FGS_2348
FGS_2366
FGS_2368
FGS_2373
FGS_2377
FGS_2385
FGS_2392
FGS_2402
FGS_2408
FGS_2412
FGS_2426
FGS_2431
FGS_2435
FGS_2436
FGS_2440
FGS_2449
FGS_2313

Made with JAlbum & Chameleon | Help