Up การเยี่ยมเยือนของคณะผู้เข้าอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 24 Slideshow

        คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย นบม. รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล พร้อมทั้งสรุปภาพรวมการดำเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง GREEN UNIVERSITV โดยคุณมาโนช เหล็กดำรง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยได้พาคณะผู้เข้าอบรมฯขึ้นรถราง เยี่ยมชม หอสมุดและคลังความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และทัศนียภาพ GREEN UNIVERSITV โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศาลายา

FGS_3078
FGS_3081
FGS_3083
FGS_3085
FGS_3097
FGS_3101
FGS_3103
FGS_3114
FGS_3122
FGS_3136
FGS_3139
FGS_3142
FGS_3144
FGS_3147
FGS_3148
FGS_3151
FGS_3166
FGS_3174
FGS_3182
FGS_3183
FGS_3189
FGS_3191
FGS_3194
FGS_3204
FGS_3205
FGS_3211
FGS_3221
FGS_3225
FGS_3233
FGS_3244
FGS_3246
FGS_3254
FGS_3282
FGS_3299
FGS_3325
FGS_3333
FGS_3338
FGS_3339
FGS_3341
FGS_3352
FGS_3353
FGS_3356
FGS_3357
FGS_3370
FGS_3373
FGS_3378
FGS_3070

Made with JAlbum & Chameleon | Help