สิงหาคม 2561

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
งานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาที่เข้ารอบ 3
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ : วันที่และกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง


สัญลักษณ์แทนแต่ละด้าน :

  • LC Language Professional Skills  /
  • LS Leadership Professional Skills  /
  • RS Research Professional Skills  /
  • IT Information Technology Skills