#partofMUFGS

ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)

pitcher

ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Brand Ambassador Of Graduate School Mahidol University 2018

Photo: #partofMUFGS


ชื่อสถาบัน "มหาวิทยาลัยมหิดล" คือหนึ่งความใฝ่ฝันที่ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี้ ดิฉันจึงอยากตอบแทนคุณ โดยการนำศักยภาพที่ดิฉันมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยจิตที่เป็นสาธารณะ ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา

จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในความสำเร็จครั้งนี้ เกิดขึ้นในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ดิฉันมองเห็นพี่ๆพิธีกรดูสง่า บุคลิกดี พูดเก่ง จนดิฉันรู้สึกปลื้มและประทับใจในความสามารถของพี่ๆ และดิฉันแอบคิดว่า "ถ้าสักวันหนึ่ง ฉันได้มีโอกาสไปยืนจุดนั้นบ้าง ก็คงดี" และด้วยความคิดที่ว่า "ทุกความฝันของเราเป็นจริงได้ แค่ตั้งใจและลงมือทำ" ดิฉันจึงตัดสินใจเข้าสมัครการประกวด Brand Ambassador Of Graduate School Mahidol University 2018

หลังจากนั้นดิฉันพยายามค้นหาข้อมูลสำหรับการประกวด Brand Ambassador Of Graduate School Mahidol University 2018 รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม พบว่าดิฉันยังโชคดีอยู่บ้าง ที่ผ่านมาดิฉันได้รับโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ในการเป็นนักพูด พิธีกร และการแสดงต่างๆจากครูบาอาจารย์ จากสถาบันการศึกษาเดิมตั้งแต่ประดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี อีกทั้งยังมีพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนให้เป็นคนกล้าแสดงออก และพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีมาเสมอ ฉันรู้สึกหลงรักในเส้นทางการเป็นนักพูดและการแสดง ซึ่งการได้เป็น Brand Ambassador Of Graduate School Mahidol University 2018 จะเป็นเหมือนอีกประสบการณ์หนึ่งที่จะมาช่วยเติมเต็มและให้โอกาสดิฉันเรียนรู้ เพื่อการพัฒนามากขึ้น

มากกว่านั้น ชื่อสถาบัน "มหาวิทยาลัยมหิดล" คือหนึ่งความใฝ่ฝันที่ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี้ ดิฉันจึงอยากตอบแทนคุณ โดยการนำศักยภาพที่ดิฉันมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยจิตที่เป็นสาธารณะ ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา

 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
 • ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)

ปลายทางของความฝันที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความพยายาม วันนี้ดิฉันได้รับโอกาสให้เป็น Miss Brand Ambassador Of Graduate School Mahidol University 2018 แต่ความสำเร็จนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุน กำลังใจ การช่วยเหลือ และคำแนะนำต่างๆ จากพ่อแม่ พี่สาว คนในครอบครัว ครูบาอาจารย์ เพื่อนๆ และคนที่รักดิฉันทุกคน ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน และขอขอบคุณทุกๆสิ่ง ที่ให้โอกาสดิฉันมีวันนี้ ต่อไปนี้ดิฉันจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ด้วยใจรักคะ ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆของบัณฑิตวิทยาลัย มหิดล (Brand Ambassador Of Graduate School Mahidol University 2018 ) ที่ทำให้ดิฉันพบมิตรภาพดีๆและประสบการณ์มากมาย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล "ฉันคือมหิดล ฉันรักมหิดล"#PartofMUFGS.

ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Brand Ambassador Of Graduate School Mahidol University 2018

 

Most Popular

To Top