#partofMUFGS

พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)

pitcher

พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์) ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นเเพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ได้รับรางวัลดีเด่น จาก UNIVERSITY OF THE VISAYAS GULLAS COLLEGE OF MEDICINE ประเทศฟิลิปปินส์

Photo: #partofMUFGS


สาเหตุที่ดิฉันเลือกเรียนที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะด้วยความที่ศิริราชมีศักยภาพพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ สามารถประยุกต์ความรู้ทางการเเพทย์ผนวกเข้าไปขณะสอน ทำให้มีประโยชน์ในการเรียน และต่อยอดสายวิชาเเพทย์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องได้ดี อีกทั้งอาจารย์จะคอยชี้นำเเนวทางการศึกษาด้วยตนเอง จุดประเด็นให้ชวนคิดสงสัยมากกว่าที่จะคอยสอนหรือบอกเพียงอย่างเดียว เพื่อสอนให้นักศึกษา ได้รู้จักเรียนรู้เเละค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์เเละสื่อการศึกษาที่มีพร้อม เช่น Slide Histo, Embryo text book ก็มีให้นักศึกษาทุกคนเป็นของตัวเอง ทำให้สามารถฝึกฝนการเรียนรู้ได้ตลอดเวลารวมทั้งเวลาที่บ้านด้วย ไม่จำกัดการเรียนรู้อยู่เเต่ในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว

ทุนวิจัยสำหรับการศึกษา ก็มีมากพอสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ สามารถสมัครได้ เเละเป็นทุนที่ไม่ต้องใช้คืน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายขณะที่เรียนหรือทำการวิจัย

หากท่านสนใจเเละกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนดี สำหรับข้าพเจ้า ที่ "มหาวิทยาลัยมหิดล" เป็นคำตอบที่ตอบโจทย์ เเละทำให้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้

  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
  • พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)

พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์) ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันเป็นเเพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ได้รับรางวัลดีเด่น จาก University of the Visayas Gullas College of Medicine ประเทศฟิลิปปินส์

 

Most Popular

To Top