[1] วันสุดท้ายที่บัณฑิตวิทยาลัยจะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษา :  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 คลิกที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

[2] กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร :วันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

[3] กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 :  วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ มหิดลสิทธาคาร

  เปิดอ่าน   20,743  ครั้ง