Skip to main content


TH || EN

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา วันที่รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผู้สำเร็จการศึกษา (ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว) ตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ท่านสามารถกรอกข้อมูล ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 22 มิถุนายน 2561 โดยเข้าไปที่ www.grad.mahidol.ac.th และชำระเงินกับธนาคารตามที่กำหนด
ผู้ขอสำเร็จการศึกษา (อยู่ระหว่างการส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 18 มิถุนายน 2561 รอประมาน 3 วันทำการ รายชื่อจะปรากฎในระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
หมายเหตุ
หากไม่มีรายชื่อปรากฎในระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้ดำเนินการติดต่องานบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ได้ที่ เบอร์ 02-441-4125 ต่อ 109 - 111 และขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามระยะเวลาที่กำหนด


การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ระดับปริญญา เข้าพิธี ไม่เข้าพิธี รายชื่อธนาคารที่สามารถชำระเงินได้
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาติ
ปริญญาโท-เอก 800 200
ป.บัณฑิตและป.บัณฑิตชั้นสูง 800
เฉพาะผู้แทนคณะ
คณะละ 1 คน
200
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ขึ้นไป (เฉพาะนักศึกษาที่ ยังไม่ได้ชำระเงินแรกเข้า)
ปริญญาโท-เอก 1,000 บาท
ป.บัณฑิตและป.บัณฑิตชั้นสูง 500 บาท เฉพาะผู้แทนคณะ ๆ ละ 1 คน
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และการขึ้นทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รายการ วันที่ สถานที่
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ม.มหิดล ศาลายา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
วันพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
หมายเหตุ
1. การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ขอให้บัณฑิตทุกท่านนำชุดครุยมาเพื่อติดสัญญาณระบบตรวจนับและติดตามบัณฑิตรายบุคคล (RFID) TAG และในวันฝึกซ้อมใหญ่ให้แต่งกายเช่นเดียวกับวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. กำหนดการฝึกษาซ้อมย่อย ของพระภิกษุ ภิกษุณี และสามเณร (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) จะแจ้งให้ทราบหลังจากมีประกาศ
3. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนทุกครั้งในการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร มิฉะนั้นท่านจะ ไม่มีสิทธิเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
4. ข้อมูลและกำหนดการบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือคอยติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 1-22 มิถุนายน 2561เครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบพิธีการ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเครื่องแบบพิธีการชาย เครื่องแบบพิธีการหญิง
1.เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต 2. กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
3. เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 3. เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
4. รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ 4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโดย
โทร 0-2441-4125 ต่อ 600-605
โทรสาร 0-2441-9511
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
การแต่งกายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
1. บัณฑิตชาย (ระดับปริญญาตรี , โท , เอก) สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแต่งชุดสากลสีกรมท่า และกระดุมต้องไม่เป็นโลหะ (ห้ามใช้ชุดสากลสีดำ) ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสีน้ำเงิน และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงเท้าสีเข้มแบบสุภาพ และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) สวมครุยวิทยฐานะ ตัดผมรองทรง ห้ามไว้เล็บยาว
2. บัณฑิตหญิง (ระดับปริญญาตรี , โท , เอก)แต่งเครื่องแบบนักศึกษา กระโปรงสีน้ำเงินเข้ม (ห้ามใช้สีดำ) ไม่ควรแคบ หรือยาวมาก สั้นมากนัก เพราะจะถอนสายบัวไม่ถนัด ติดโบว์ไทมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้นสีดำ แบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใดๆ (ที่เป็นโลหะ) ส้นรองเท้าไม่แหลม สวมครุยวิทยฐานะ และไม่ทำผมปิดหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น สายสร้อย แหวน โบว์ติดผม ห้ามไว้เล็บยาว ส่วนบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวล้วน โดยให้สั้นกว่าชุดครุย
3. บัณฑิต (ทุกระดับ)
 • ผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
 • ผู้ที่เป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ให้แต่งเครื่องแบบตามต้นสังกัด ใช้หมวกวิทยฐานะแทนหมวกเครื่องแบบ ในกรณีที่ได้รับยศ แต่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่ขอให้จัดหาไปด้วย
 • ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และซิกส์ ไม่ต้องสวมหมวกวิทยฐานะ

 • บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะตามระดับและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ต้องสวมครุยวิทยฐานะที่ใช้แถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชาให้ถูกต้อง เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก "พยาบาลสาธารณสุข" ใช้แถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คือ "สีเหลืองทอง" ไม่ใช่ "สีชมพู" ดังนั้น ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จึงต้องใช้แถบกำมะหยี่ "สีเหลืองทอง" เป็นต้น
  4. บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว แต่งชุดสากลสีกรมท่า และกระดุม ต้องไม่เป็นโลหะ (ห้ามใช้ชุดสากลสีดำ) สวมครุยวิทยฐานะเดิม ที่ได้รับก่อน มาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สวมถุงเท้า สีเข้มแบบสุภาพ และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) ตัดผมรองทรง ห้ามไว้เล็บยาว
 • บัณฑิตหญิงสวมเสื้อสีขาว กระโปรงสีน้ำเงินเข้ม (ห้ามใช้สีดำ ไม่ควรแคบ ยาวมาก หรือสั้นมากนัก เพราะจะถอนสายบัวไม่ถนัด) ติดโบว์ไทมหาวิทยาลัย มหิดล สวมครุยวิทยฐานะเดิม ที่ได้รับก่อนมาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้น สีดำแบบสุภาพไม่ติดสิ่งประดับตกแต่งใด ๆ (ที่เป็นโลหะ) ส้นรองเท้าไม่แหลม และไม่ทำผมปิดหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น สายสร้อย แหวน โบว์ติดผม ห้ามไว้เล็บยาว
 • ตัวอย่างครุยวิทยฐานะ

  ระดับปริญญาเอก

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สีน้ำเงินเข้ม)

  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สีชมพู)

  ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สีชมพูบานเย็น)
  ระดับปริญญาโท

  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สีสีเลือดหมู)

  ปริญญาสาธารณสุขมหาบัณฑิต (สีชมพู)

  ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สีขาว)

  ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (สีฟ้า)

  ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สีเขียวมะกอก)

  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สีเหลืองทอง)

  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
  ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
  (สีชมพูเข้ม)

  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สีฟ้าเข้ม)

  ข้อห้ามที่ต้องถือปฏิบัติ

  1. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าหอประชุมฯ

  2. ห้ามนำกระเป๋า ถุงทุกชนิดเข้าหอประชุมฯ

  3. ห้ามทำสีผม ให้ทำสีผมที่สุภาพ (ส่วนผู้นับถือศาสนาซิกซ์ / อิสลาม ให้ใช้ผ้าโพกศีรษะ สีขาวหรือกรมท่าเข้ม เท่านั้น) โกนหนวดหรือตกแต่งให้เรียบร้อย

  4. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด นาฬิกา สายสิญจน์ เครื่องประดับผมทุกชนิด (เช่น กิ๊บติดผมที่มีประกาย)

  5. ห้ามไว้เล็บยาว และห้ามทาสี เคลือบ ทำลวดลาย ติดสติ๊กเกอร์ที่เล็บ

  6. ห้ามนำดอกไม้ทุกชนิดเข้ามาในสถานที่รายงานตัว

  7. ใส่รองเท้าสีดำหุ้มส้น ไม่มีโลหะ (ชาย) ใส่ถุงเท้าสีดำ (หญิง) ถุงน่องสีเนื้อ

  8. ห้ามนำเหรียญติดตัว พกเฉพาะธนบัตรเท่านั้น


  9. สิ่งที่ต้องนำติดตัวมา *บัตรประชาชนตนเอง*