3590

 สอบถามเรื่องแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ป.โทค่ะ

ความหวังรุ่นน้อง 14/11/2012 :14.37

วิชาความรู้ทั่วไปที่จะใช้สอบต่อในระดับปริญญาโทของมหิดล จะเป็นข้อสอบประมาณไหนคะ คือว่าอยากจะได้แนวข้อสอบค่ะ เพราะเท่าที่ไปหาซื้อตามร้านหนังสือส่วนมากจะเป็นพวกที่ใช้สอบเข้าราชการ รบกวนรุ่นพี่หรือผู้รู้ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยนะค่ะ จะขอบพระคุณอย่างสูงคะ ^^
  Dekmu 14/11/2012 Ans. 1
ความรุ้ทั่วไปแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ความรุ้ทั่วไปที่ให้ใช้ความคิดเหตุผลตอบ อุปนัย นิรนัย
ส่วน2คือ ความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาคอม เช่น usb มีพื้นที่ความจุเท่าใด 3จีมีความเรวเท่าใด 
ส่วนที่3เปนวิชาคณิตศาสตร์ 


  ความหวังรุ่นน้อง 19/11/2012 Ans. 2
ขอบคุณ คุณ Dekmu มากเลยค่ะ