328

 ข้อสอบความถนัดทางสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าสอบ 24/12/2008 :10.57

อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่เข้าสอบวิชาความถนัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ทุกสาขา เข้ามาช่วยกันเฉลยข้อสอบหน่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
  เพาะ 24/12/2008 Ans. 1

ไม่รู้อ่ะ แต่รู้ว่าศาสตร์อื่นก็เฉพาะมากมาก จนไม่รู้ว่าง่ายไปรึเปล่าเท่านั้นเอง อิอิ