ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

รับสมัครออนไลน์
(ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 เม.ย. 2558)

 • ประกาศสถานที่สอบ
  ข้อเขียน

  วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2558

 • สอบข้อเขียน
  (ณ ม.มหิดล ศาลายา)

  วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 2558

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2558

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
  เข้าศึกษา

  วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2558