Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
รายละเอียดโครงการ Post Date 14 มิ.ย. 2556
 

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญ ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเชิญชวนส่วนงานและชุนชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกันทำความดี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • เพื่อช่วยเพิ่มการสำรองโลหิตให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันและเวลาดำเนินการ

 • ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กิจกรรมในงาน

 • เชิญชม นิทรรศการ 50 ภาพ 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เลือกซื้อสินค้า ราคาถูกใจ ผลิตภัณฑ์ OTOP จาก ตลาดน้ำลำพญา จังหวัด นครปฐม
 • สนุกกับ "เกมหรรษาอาเซียน" ณ บริเวณอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

1.  คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

 • อายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปีบริบูรณ์
 • น้ำหนักตัว 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพโดยทั่วไปสมบูรณ์
 • ไม่เป็นไข้มาลาเรียมาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา /ไม่เป็นกามโรค/ โรคติดเชื้อต่างๆ /ไอเรื้อรัง/ ไอมีโลหิต โลหิตออกง่ายผิดปกติ
  โรคเลือดชนิดต่างๆ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน และ โรคไทรอยด์
 • ไม่อยู่ในภาวะน้ำหนักลดมากในระยะสั้น
 • ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์หรือสำส่อนทางเพศ ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
 • งดการบริจาคโลหิตหลังการผ่าตัด คลอดบุตรหรือแท้งบุตร 6 เดือน (ถ้ามีการรับโลหิตต้องงดบริจาคโลหิต 1 ปี)
 • สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์

2.  ข้อควรปฏิบัติก่อนบริจาคโลหิต

 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
 • ควรมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาใดๆ
 • ควรรับประทานอาหารมาก่อน และเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ไม่มีไขมัน
 • งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาค อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้
 • การบริจาคโลหิตครั้งต่อไปเว้นระยะ 3 เดือน ยกเว้นการบริจาคพลาสมาหรือเกล็ดโลหิต
 • ควรมีผู้ติดตามมาอย่างน้อย 1 คน

3.  การฉีดวัคซีนก่อนการบริจาคเลือด

 • Rabies (โรคพิษสุนัขบ้า),Encephalitis (โรคเยื่อหุ้มอักเสบ), Hepatites B Immunoglobulin (ฉีดยาภายหลังการสัมผัสเชื้อ) เว้นระยะ 1 ปี
 • Rubella (หัดเยอรมัน), Chickenpox (อีสุกอีใส),Anti – Tetanus IgG เว้นระยะเวลา   4  สัปดาห์
 • Horse serum เว้นระยะเวลา 3 สัปดาห์
 • Tetanus toxoid เว้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง
 • Hepatitis B vaccine บริจาคเลือดได้ ถ้าไม่มีอาการผิดปกติ (สำหรับกรณีให้ vaccine เพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อน)

4. ความถี่ของการบริจาคเลือด

 • ผู้ชาย บริจาคเลือดได้ทุก  3 เดือน
 • ผู้หญิง บริจาคเลือดได้ทุก  6 เดือน แต่ต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์, ให้นมบุตร หรือกำลังมีประจำเดือน  ข้อมูลโดย
โทรศัพท์. 0-2441-4125 ต่อ 215-216 นายวิษุวัต มหิทธิกร            งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป
นางสาววรรณา ช่วยรักษา     งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
 
ข่าวอื่นๆ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 
 ประเภทผู้สมัคร

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University