Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการ คัดเลือกนักกีฬา ปี2557 กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21“กันภัยมหิดลเกมส์”
  Post Date 5 สิงหาคม 2557
โครงการ คัดเลือกนักกีฬา ปี2557
กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
"กันภัยมหิดลเกมส์"

วัตถุประสงค์

          เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

สถานที่ดำเนินการ

          อาคารเอนกประสงค์ สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ำ อาคาร MLC สนามแบดมินตัน สนามเปตอง สนามเทนนิส และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ลักษณะกิจกรรม

          คัดเลือกนักกีฬา 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส เปตอง หมากกระดาน กรีฑา และกีฬานันทนาการ เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

กำหนดการ
โครงการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
ณ บริเวณอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เวลา รายละเอียด
8.30 – 9.45   ลงทะเบียน ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
10.00 – 10.10   ประธานโครงการกล่าวเปิดงาน
เชิญอาจารย์ให้โอวาท
10.10-12.00   แจกแจงกติกา เพื่อคัดตัวแต่ละชนิดกีฬา
12.00   พักทานอาหารกลางวัน
13.30   เริ่มคัดตัวนักกีฬา
ประเภทกีฬาฟุตซอล สถานที่ สนามฟุตซอล
- กีฬากรีฑา สถานที่ สนามฟุตบอล 1
- กีฬาว่ายน้ำ สถานที่ สระว่ายน้ำสิริมงคล
- กีฬาวอลเลย์บอล สถานที่ โรงช้าง
- กีฬาบาสเกตบอล สถานที่ อเนกประสงค์
- กีฬาเทเบิลเทนนิส สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ MLC
- กีฬาเทนนิส สถานที่ สนามเทนนิส
- กีฬาแบตมินตัน สถานที่ สนามแบตมินตัน
- กีฬาเปตอง สถานที่สนามเปตอง
- กีฬาเซปักตะกร้อ สถานที่สนามตะกร้อ
- กีฬาหมากกระดาน สถานที่ห้ององค์การและสภาบัณฑิตวิทยาลัย
18.00 น   สิ้นสุดการคัดตัว
*ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 – วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 จะเป็นการคัดตัวครั้งที่ 2 ซึ่งขึ้นอยู่ที่ ประเภทกีฬาแต่ละชนิดจะสะดวกคัดตัววันไหน
** ส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557ชนิดกีฬาที่ทำการคัดเลือก
ลำดับ รายละเอียด
1.  ฟุตซอลชาย
2.  บาสเกตบอลชาย
บาสเกตบอลหญิง
3.  วอลเลย์บอลชาย
วอลเลย์บอลหญิง
4.  เซปักตะกร้อชาย
เซปักตะกร้อหญิง
5.  แบดมินตันชายคู่
แบดมินตันหญิงคู่
แบดมินตันคู่ผสม
6.  ว่ายน้ำชาย
(ฟรีสไตส์ 50 เมตร ,กรรเชียง 50 เมตร,กบ 50 เมตร,ผีเสื้อ 50 เมตร,ผลัดฟรีสไตส์ 4x50 เมตร,ผลัดผสม 4x50 เมตร)
ว่ายน้ำหญิง
(ฟรีสไตส์ 50 เมตร ,กรรเชียง 50 เมตร,กบ 50 เมตร,ผีเสื้อ 50 เมตร,ผลัดฟรีสไตส์ 4x50 เมตร,ผลัดผสม 4x50 เมตร)
7.  เทเบิลเทนนิส ชายคู่
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม
8.  เทนนิส ชายคู่
เทนนิส หญิงคู่
เทนนิส คู่ผสม
9.  เปตอง ทีมชาย
เปตอง ทีมหญิง
10.  หมากกระดานชาย (หมากรุก ,หมากฮอท)
หมากกระดานหญิง (หมากรุก ,หมากฮอท)
11.  กรีฑาลู่ (ชาย-หญิง)
(วิ่ง 100,200,400,5x80,1,500,4x100,4x400)
12.  กรีฑาลาน (ชาย-หญิง)
(กระโดดไกล,ทุ่มน้ำหนัก,พุ่งแหลน)

*ผู้สมัครสามารถลงคัดเลือกได้ 2 ชนิดกีฬา*

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายณัชพล อ่วมประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 086-5990239
นางสาวปฐมพร สมบัติทวี เบอร์โทรศัพท์ 087-4068116
Email: palmman_tu@hotmail.com หรือ kapomlittle@gmail.com


การสมัครเข้าอบรม

     สามารถ สมัครเข้าอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
For more information Informed by
Tel. 0-2441-4125 ext. 212-213 Student Services Section,
Faculty of Graduate Studies 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University