Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและชีวิต
  Post Date 7 สิงหาคม 2556

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและชีวิต
ณ วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556

*** รับจำนวนเพียง 100 คน เท่านั้น ***กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๗.๐๐น. ลงทะเบียน เตรียมตัวเดินทาง
๐๙.๑๕ น. สักการะเที่ยวชมวัดถ้าเสือ อ.ท่าม่วง)
๑๑.๐๐ น. เดินทางถึงวัดสุนันทวนาราม อ. ไทรโยค นำสิ่งของเข้าเก็บ ณ ที่พัก
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. ปฐมนิเทศ
๑๕.๐๐ น. พิธีเปิด มอบตัวเป็นศิษย์ สมาทานศีล ๘
๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๔๕ น. นั่งสมาธิ
๑๘.๐๐ น. เดินจงกรม
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
๒๐.๐๐ น. ธรรมเทศนา
๒๑.๐๐ น. พักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๔.๓๐ น. สัญญาณระฆัง
๐๕.๐๐ น. ฟังธรรมรับอรุณ
๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๓๐ น. เดินจงกรม ชมวัดสุนันท์ ๑,๕๐๐ ไร่
๐๗.๓๐ น. อาหารเช้า เจริญสติ
๐๙.๐๐ น. ธรรมปฏิบัติ
๑๐.๐๐ น. ธรรมบรรยาย
๑๑.๓๐ น. อาหารกลางวัน เจริญสติ
๑๓.๐๐ น. ธรรมพาที/ธรรมบันเทิง
๑๕.๐๐น. ธรรมปุจฉา-วิสัชนา
๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ ทำความสะอาด สรีรกิจ
๑๘.๐๐ น. เดินจงกลม
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมเทศนา
๒๑.๐๐ น. พักผ่อน เจริญสติ

วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง
๐๕.๐๐ น. ฟังธรรมรับอรุณ
๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๓๐น. เดินจงกรม ชมวัดสุนันท์ ๑,๕๐๐ ไร่
๐๗.๓๐ น. อาหารเช้า เจริญสติ ทำความสะอาดที่พัก จัดสัมภาระ
๐๙.๐๐ น. ธรรมเสวนา สรุป ประเมินผล
๑๐.๐๐น. พิธีปิด กล่าวคำขอขมา ลาศีล ๘ รับโอวาท รับพร
๑๑.๐๐ น. อาหารกลางวัน เดินทางกลับ
๑๔.๐๐ น. แวะซื้อของฝาก
๑๖.๐๐ น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

- ตารางนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่สนใจใส่บาตรนำอาหารหรือสิ่งของมาเอง

สิ่งที่ควรเตรียม

- ไฟฉาย ยาทากันยุง เสื้อกันหนาว ร่ม ยาประจำตัว

การแต่งกาย

- ใส่สบงขาวและอังสะขาว
- ทำวัตรสวดมนต์และบิณฑบาตร ควรใส่เสื้อขาวไว้ด้านในอังสะอีกชั้น
- ไม่ห้อยพระ สวมแหวนหรือใส่นาฬิกา
- หากช่วยสงฆ์ทำกิจต่างๆ สามารถใส่เสื้อขาวและกางเกงขาวได้
- ไม่ทาแป้ง หรือเครื่องหอม

ข้อปฏิบัติและระเบียบการเข้าพัก ขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรมในวัดต้องถือศีล 8

- การแต่งกายสุภาพผู้หญิง เสื้อขาว กางเกงหรือผ้าถุงสีสุภาพ (ถ้าเป็นเสื้อยืดต้องไม่รัดรูป) ผู้ชาย เสื้อขาว กางเกงขาว หรือเสื้อขาว กางเกงสีสุภาพ
- เข้าพักตามห้องพักที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องห้องพักกำหนดให้เท่านั้น
- ห้ามเปลี่ยนย้ายห้องพักเองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานภายในห้องพัก
- ห้ามเก็บสิ่งของส่วนตัวไว้ในห้องพักหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมและกลับบ้านแล้ว
- ห้ามดัดแปลงต่อเติมห้องพัก เช่นตอกตะปูหรือเปลี่ยนกุญแจห้องพัก
- ทางวัดไม่รับผิดชอบสิ่งของมีค่าที่นำติดตัวมา
- ควรรักษาความสะอาดในห้องพักและบริเวณรองห้องพัก
- การใช้ห้องน้ำให้ถือหลักว่าหลังจากห้องน้ำต้องสะอาดกว่าก่อนเข้า

ข้อปฏิบัติเบื้องต้น

- ควรขึ้นศาลา เพื่อสวดมนต์ทำวัตรก่อนเวลา
- กราบพระประธานทุกครั้งเมื่อจะเข้ามาหรือออกจากอาคาร
- คอยดูแลอุปฐากพระอาจารย์
- ไม่ดื่มน้ำจากขวด ควรที่จะใช้แก้วน้ำส่วนตัว
- ไม่ยืนดื่มน้ำ
- พึงสังเกตและศึกษาธรรมวินัย และวัตรปฏิบัติ บนกระดานที่บริเวณหอฉันเป็นประจำ

ข้อบังคับ

- งดการใช้โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารภายในวัด
- ไม่สูบบุหรี่
- ไม่เก็บของมีค่า,โทรศัพท์มือถือไว้กับตัว
- ไม่ชาร์ตโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสาร
- หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทำสิ่งใดนอกเหนือจากข้อปฏิบัติประจำวัน ต้องบอกกับผู้ประสานงานทุกครั้ง


การสมัครเข้าอบรม
  • สามารถ สมัครเข้าอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2556 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็มจำนวน 100 คน กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้นักศึกษาต้อง สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 มิฉะนั้นท่านจะต้องชำระค่าเอกสารและค่าอาหาร เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
For more information Informed by
Tel. 0-2441-4125 ext. 211-213 Students Services Section,
Faculty of Graduate Studies 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University