Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน “ณ ศาลายา”
  Post Date 13 มิถุนายน 2556

โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน “ณ ศาลายา”
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโดย องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556          องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน ณ ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมที่ชวนให้ทุกท่านลองเล่นและลองทำ ลุ้นรับของรางวัล เรียนรู้วิถีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อที่ระลึกจากโครงการ

กำหนดการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2556
13.30 – 14.30 รถออกจากพื้นที่แต่ละวิทยาเขต มาที่ศาลายา
คันที่1 พญาไท+ราชวิถี ขึ้นรถที่ข้างสนามฟุตบอลเล็ก คณะวิทย์ฯ พญาไท
คันที่ 2 ศิริราช ขึ้นรถที่ลานจอดรถบัส
14.30-15.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน ณ ศาลายา
(ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ สูจิบัตรการจัดงาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด พร้อมกับข้อมูลสังเขปของมหาวิทยาลัยมหิดล และเนื้อเพลง ณ ศาลายา โดยมีองค์การและสภานักศึกษาเป็นผู้จัดทำ)
15.30-15.50 เยี่ยมชมเยือนถิ่น ศาลายา โดยรถรางจำนวน 4 คันที่ทางคณะผู้จัดได้รับรองเอาไว้ ใช้เส้นทางรอบมหาวิทยาลัย ผ่านสถานที่หน่วยงาน คณะ/สถาบันต่างๆ และสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยมีทีมวิทยากรพร้อมกับถ่ายภาพตามสถานที่เหล่านั้นเป็นที่ระลึก
15.50-16.00 รับประทานอาหารว่าง จัดเลี้ยงน้ำผลไม้ นำสมุนไพรไว้ต้อนรับ
16.00-17.00 สุขสราญเฮฮาการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย โดยมีซุ้มกิจกรรม
ลองเล่นทั้งหมด 5 ซุ้ม กิจกรรมลองเล่น ประกอบด้วย
ซุ้มกระทบไม้ ซุ้มเดินกะลา ซุ้มปาลูกโป่ง ซุ้มโยนห่วง ซุ้มเล่นล้อ
กิจกรรมลองทำทั้งหมด 4 ซุ้ม กิจกรรมลองทำ ประกอบด้วย
ซุ้มข้าวเกรียบว่าว ซุ้มปั้นน้ำเป็นตัว ซุ้มพับดอกบัว ซุ้มร้อยมาลัย
17.00-17.15 สนุกสนานดนตรีประเพณีไทย กิจกรรมนันทนาการ การร่วมกันรำวง
รำกลองยาว บริเวณลานเรือนไทย
17.15 – 18.00 ร่วมรับประทานอาหาร และรับเสื้อที่ระลึกจากโครงการ
(อาหารจัดถูกจัดวางไว้ด้านล่างของเรือนไทยโดยจัดแบ่งเป็นซุ้มอาหาร
แล้วจึงนำขึ้นมารับประทานบนเรือนไทยบริเวรณอกชานที่ทางผู้จัดได้เตรียมสถานที่ไว้)
18.00-18.10 งามน้ำใจ งามคุณค่าสถาบัน พิธีเปิดโครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน ณ ศาลายา โดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
18.10-18.30 เสกสันต์มิตรไมตรีที่ ศาลายา กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556
18.30-19.00 ทัศนาเพลงพื้นบ้านเบิกบานใจ ร่วมชมการแสดงพื้นบ้าน “เพลงฉ่อย”
การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง
19.00-20.00 ร้อยรัก เป็นสายใยสู่บัณฑิตใหม่ “มหิดล” การนำเสนอเทปวีดีทัศน์
บทเพลง ณ ศาลายา ถวายความเคารพพระบรมรูปพระราชบิดา และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
20.00 เป็นต้นไป เสร็จสิ้นกิจกรรม และเดินทางกลับแต่ละวิทยาเขตโดยสวัสดิภาพ

คุณสมบัติและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
นักศึกษาต้อง สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556

หมายเหตุ

- กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

For more information Informed by
Tel. 0-2441-4125 ext. 211-213 Students Services Section,
Faculty of Graduate Studies 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University