กลับหน้าหลัก
 


20
โครงการ "ของขวัญเพื่อน้อง (มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม)"
30 ต.ค. 51
19
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "งานวิจัยสร้างสรรค์สู่การพัฒนาR2R"
22 ต.ค. 51
18
ประมวลภาพงาน "กีฬา 4 สัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7"
7 ก.ย. 51
17
One Day Trip Lop Buri and Ayutthaya
Sep 13, 2008
16
การสัมมนาบุคลากรประจำปี 2551
15-17 ส.ค. 51
15
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 5 ส.
6 ส.ค. 51
14
โครงการบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4 ก.ค. 51
13
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารเวลา"
4 มิ.ย. 51
12
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน และพัสดุ
23 เม.ย.51
11
รดน้ำขอพร รศ.นพ. มันตรี จุลสมัย
23 เม.ย.51
10
บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 2551
9 เม.ย.51
9
งาน 39 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล
3 มี.ค. 51
8
โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน"
16 มี.ค.- 1 เม.ย.51
7
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ"
28 มี.ค. 51
6
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551
16 มี.ค. 51
5
การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มี.ค. 51
4
ม.มหิดล - บูรณาการความรู้ และบริการวิชาการ สู่ชุมชนนครสวรรค์ และเครือข่าย 14 จังหวัด
8 - 9 ก.พ. 51
3
วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัยครบรอบ 44 ปี
4 ก.พ. 51
2
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย และร่วมพิธีไว้อาลัย
15 ม.ค. 51
1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์
เป็นองค์ประธานทรงเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลทันตกรรมอย่างเป็นทางการ

4 ม.ค. 51