สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

MU GRAD Q
ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า 
จองล่วงหน้าภายใน 30 วัน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องใช้กระดาษขั้นตอนการใช้งาน


- เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/Q-Web/

หรือ Scan QR Code เพื่อจองผ่านระบบ (เว็บไซต์) บนมือถือหรือ ดาวน์โหลด application บน Android ได้ที่ Google Play และพิมพ์ MU GRAD Q


- เข้าสู่ระบบ


- เลือกบริการ


- ถ้าต้องการ จองทันที กด ok


ถ้ากด cancel จะเป็นการจองล่วงหน้า ที่สามารถเลือกวัน และ เวลาที่ต้องการได้


- สามารถดูหมายเลขคิวได้ที่ รายการที่จอง