สมัครออนไลน์

สำหรับบุคคลทั่วไป(For General Public)
กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อใช้ในการรับรางวัล (Please fill out this form with correct information)
 
 
 
 
       ชาย (Male)         หญิง (Female)
 
 
 
 
 
  Mini Marathon Period 10 km. (Male / Female)

  Fun Run Period 5 km. (Male / Female)

  Walk - Run Period 3 km. (Male / Female)

 
รุ่นอายุ (Age)*
 
 
  ไม่เกิน 19 ปี    (Not over 19 years old)

  20 - 29 ปี    (20 - 29 years old)

  30 - 39 ปี    (30 - 39 years old)

  40 - 49 ปี    (40 - 49 years old)

  50 - 59 ปี    (50 - 59 years old)

  60 ปีขึ้นไป    (60 years old and above)

  กลุ่มผู้พิการ    (Disabled People)

   
 
  3S  (รอบอก 32 " ยาว 24" / Chest 32" length 24")

  2S  (รอบอก 34 " ยาว 25" / Chest 34" length 25")

  S  (รอบอก 36 " ยาว 26" / Chest 36" length 26")

  M  (รอบอก 38 " ยาว 27" / Chest 38" length 27")

  L  (รอบอก 40 " ยาว 28" / Chest 40" length 28")

  XL  (รอบอก 42 " ยาว 29" / Chest 42" length 29")

  2XL  (รอบอก 44 " ยาว 30" / Chest 44" length 30")

  3XL  (รอบอก 46 " ยาว 31" / Chest 46" length 31")


 
    
 
Type and Hit Enter to Search